Vallée des Merveilles

In een latere fase willen we hier nog dieper ingaan op deze “Vallei der wonderen” die gekenmerkt wordt door zijn rotsgravures uit het bronstijdperk: Herders die er hun vee lieten graven in de vallei, hadden er blijkbaar tijd zat en om de tijd te doden, kerven ze met de eerste metalen gebruiksvoorwerpen waarover ze beschikten, tekeningen in de rotsen.

Wil men ter plaatse meer vernemen over het onderwerp, dan moet men zeker een bezoekje brengen aan het departementaal museum in Tende en daar zeker de nodige tijd voor uittrekken.

Deze rotsgravures trekken heel wat bezoekers, wat ook het drukke gebruik van de Refuge des Merveilles verklaart. Een en ander kan voor overdreven verwachtingen zorgen waardoor sommigen vinden dat deze vallei daarentegen flink overroepen is en ze daarna zitten met een gevoel  van “Is het maar dat ?”.

Vanuit historisch perspectief zijn die rotsgravures zeker de moeite waard maar de gravures zijn doorgaans vrij klein. Wanneer ¨deze gravures op foto geïsoleerd staan van de andere gravures, kunnen ze vrij groot tonen, maar bv. de onderstaande welbekende beeld van ’the Christ” is in werkelijk ergens iets van 10 of 15 cm groot.

“De Christus-figuur”, een van de bekendste rotsgravures uit de “Vallée de Merveilles”. De gravure dateert van lang vóór de geboorte van Christus maar met een beetje fantasie is de gelijkenis treffend. Maar laat je niet vangen door de foto. In realiteit is de gravure hooguit 15 cm hoog en 10 cm breed (foto: Nico Callens).

Er speciaal daarom heengaan, zou ikzelf niet doen, maar wanneer je in de omgeving bent, is het zeker interessant om de wandelroute doorheen deze vallei te plannen. Los van de rotsgravures zelf, is het landschap en de route er doorheen trouwens zeer mooi.

In afwachting van meer info over het onderwerp, hier alvast 2 filmpjes die een en ander verduidelijken:

Share this: