Opnieuw mogelijkheid om reacties te plaatsen

Met de installatie van “Akismet” (keuze tussen gratis en betalend) eindelijk een oplossing gevonden voor die dagelijkse massale pogingen om (potentieel kwalijke) spam op deze website te plaatsen. En dit resulteert blijkbaar meteen in succes waardoor nu reeds mag worden besloten dat aan de kwaal verholpen is.

M.a.w.: vanaf nu staat de reactiemogelijkheid weer open en kan je mij via deze weg je opmerkingen en reacties over maken. Zelf hoef ik niet meer de aanvragen om een reactie te plaatsen, stuk voor stuk te gaan bekijken en goed of af te keuren en kan ik mij bezig houden met het modereren van de echte reacties. En dat scheelt een slok op de borrel want de eerste dag dat “Akismet” op deze site actief is, werden reeds 26 pogingen tot spam automatisch geblokkeerd.

Dat een mens dit niet eerder installeerde… Meer info: https://akismet.com/

NawoordOndertussen zijn we reeds 10 dagen verder en in die tijd werden reeds 120 pogingen tot spam automatisch geblokkeerd. Maar wat meer is: dagelijks zijn er tot 500 pogingen tot “schadelijke aanval” van deze site. Tot dusver waren deze pogingen tevergeefs maar met dezelfde software is ook deze website tegen hacken beschermd.

Share this: