Maandelijks archief: augustus 2015

Nu ook meer info over overnachtingsmogelijkheden

Ook gisteren en vandaag nog flink verder gewerkt aan de website. In het bijzonder wordt de info over de overnachtingsmogelijkheden in de streek (gîtes aan de rand van het natuurpark en refuges/berghutten ìn het natuurpark) verder uitgebouwd.

In eerste instantie werd de info over de reeds bezochte gîtes (Tende in 2013 en 2014; Castérino en Saint-Martin-Vésubie in 2014) uitgewerkt en gisteren werd daar de info over de dit jaar te bezoeken Italiaanse rifugio “Pagari” aan toegevoegd. Vandaag kwam de Refuge de Nice (2014) aan de beurt.

Ook kreeg de hoofdpagina over de overnachtingsmogelijkheden in dit Frans nationaal natuurpark (één van de zeven Franse nationale natuurparken) beduidend meer body

Volgende stap is daar dan nog de informatie over de Refuge de Valmasque (2013), Refuge des Merveilles (2013)  en Refuge de Madonne de Fenestre (2014 en 2015) aan toe te voegen.

De Italiaanse Rifugio Soria Ellena behoort voor 2015 ook nog tot de opties zodat die ook op het prioriteitenlijstje komt te staan.

In een laatste fase kunnen nog de refuges (en gîtes) aan bod kunen komen die nog niet werden bezocht, maar dat is nog verre toekomstmuziek.

Toch blijft deze website met de dag groeien en wordt er almaar meer praktische informatie toegevoegd. De site is nog verre van afgewerkt, maar toch ben ik verheugd om reeds deze stand van zaken te kunnen voorleggen.

Nico Callens

Een nieuwe trektocht nadert met rasse schreden

Het is bijna opnieuw zo ver en gaan we voor 6de de keer naar de Franse Azurenkust op vakantie. Ook zullen we —als alles mee zit— voor de derde keer een trektocht door het natuurpark Mercantour maken.

Waar we eerst aarzelend voor de eerste keer opnieuw meerdaagse trektochten startten, hebben we ondertussen dermate de smaak te pakken dat we het elk jaar opnieuw willen.

Door omstandigheden zijn we dit jaar echter eerder laat met de voorbereiding van onze tocht van dit jaar begonnen. Dermate laat dat er nu nog een aantal totaal verschillende opties open liggen.

Wat vast staat dat we dit jaar starten in Saint-Martin-Vésubie. Al was er tot voor kort toch wel twijfel omdat actuele informatie over het busvervoer tussen Nice en Saint-Martin-Vésubie (lijn 730) moeilijk te vinden was (zo komt de lijn niet / niet meer voor in het overzicht van de buslijnen van Lignes d’Azur). Maar nu hebben we toch zekerheid dat het buslijntje nog wel degelijk bestaat.

Toch is er nog altijd twijfel over de  volledigheid van de informatie. De folders hebben immers steeds een geldigheidsstartdatum maar nooit een geldigheidseinddatum. Vorig jaar bleek de dienstregeling op 1 september gewijzigd, bleek de geplande avondbus vanuit Saint-Martin naar Nice niet meer te rijden en werd die wijziging uiterst laattijdig op de website van de busmaatschappij gecommuniceerd.

De actuele dienstregeling die we via de toeristische dienst van Saint-Martin-Vésubie hebben ontvangen, lijdt aan hetzelfde euvel. Van toepassing sinds 15 juli van dit jaar (die van vorig jaar van toepassing vanaf 1 mei 2014), is er opnieuw geen einde geldigheid op vermeld en prijkt daar nu opnieuw die avondbus op die verleden jaar in september niet meer reed.

Waar we de twee vorige jaren startten in Tende, starten we dit jaar —zoals hiervoren reeds vermeld— in Saint-Martin-Vésubie waarbij de avondbus vanuit Nice daarheen geen probleem zou moeten vormen. Mensen uit de streek die ’s morgens de bus naar Nice nemen om naar werk of naar school te gaan (een standaardbus die toch wel behoorlijk vol was) moeten ’s avond immers terug in de heimat geraken.

Maar wat wel belangrijk is, is dat we vernomen hebben dat er in aansluiting met de lijnbus uit NIce (lijn 730) ook een pendelbusje is richting Le Boréan en richting Madonna de Fenestre.

Deze busjes lijken ook in september te rijden, maar het aanbod is eigenlijk gericht op dagjestoeristen die in september vooral voor één dag (of hoogstens gedurende het weekend) in de bergen willen wandelen en niet zozeer op rugzaktrekkers die voor meerdere dagen de bergen in willen. Dus niet zo erg geschikt voor ons doel.

Gelukkig is er, in tegenstelling met in Tende, in Saint-Martin-Vésubie ook een taximaatschappij die moet toelaten  dat we een overnachting in Saint-Martin-Vésubie uitsparen en de tocht meteen starten in Madonna de Fenestre. De in Saint-Martin uitgespaarde overnachting kunnen we dan in de tocht zelf inpassen zodat er een extra overnachting komt in de Refugio Soria Ellena, wat dan de tweede overnachting aan Italiaanse kant wordt.

Bijgevolg liggen de opties voor twee verschillende trektochten open:

Bij een eerste optie starten we in Saint-Martin-Vésubie en gaan we te voet naar Madonna de Fenestre. Tweede dag zou dan van Madonna de Fenestre naar Refugio Pagari gaan. Derde dag van Refugio Pagari naar Castérino en vierde dag van Castérino naar Saint-Dalmas de Tende.

De voorkeur gaat echter uit naar een start in Madonna de Fenestre waarbij de eerste dag van Madonna de Fenestre naar Refugio Pagari loopt (zie eerste optie). Tweede dag gaat dan naar Refugio Soria Ellena naar refuge de Cougourde. Derde dag van refuge de Cougourde naar Saint-Martin-Vésubie.

Maar dat is er nòg een onzekere factor en dat is het weer. Tot dusver kende men een lang, hete en dorre zomer. Maar de zomer zou wel eens een vroeg einde kunnen kennen en grondig kunnen omslaan. De meeste weerberichten wagen zich niet verder dan 14 dagen maar de website http://www.accuweather.com/nl durft zich met enige betrouwbaarheid tot meer dan een maand ver wagen. Niet dat dan alles tot op de dag nauwkeurig kan worden voorspeld (of dat dit als dusdanig mag worden geloofd) maar naar verluidt zijn de daarin terug te vinden tendenzen wel vrij accuraat.

En juist die langetermijnvooruitzichten zijn de eerste helft van september niet echt gunstig te noemen zodat de trektocht van dit jaar om die reden in duigen gaat vallen.

Wie vooraf en specifiek met dat doel op reis gaat, kan aan zijn planning weinig veranderen en moet er ook bij slecht(er) weer van daar. Voor ons zijn die bergtochten echter onderdeel van een wat ruimere vakantie (vandaar dat we ook de lengte van deze meerdaagse tochten beperken). Wij hebben echter ook de mogelijkheid om tot op het laatste moment met de datum van onze tochten te kunnen gaan schuiven.

Ultiem noodscenario is dat we de trein naar Tende nemen en daar dat met een vaste overnachting in Gîte d’étape “Les Carlines” (een degelijk adresje) verschillende dagtochten gaan maken.

Maar we zien wel. Alle opties liggen nog open.

Nico Callens

Vandaag flink aan deze website getimmerd

Mogelijks valt het niet direct op (het basisconcept van de website bleef ongewijzigd) maar de jongste dagen werd er flink aan deze website getimmerd en verbouwd.  Een en ander moet daarbij de gebruiksvriendelijkheid ten goed komen.

Waar vroeger de tochtbeschrijvingen zich in het bloggedeelte bevonden, zijn deze nu verhuisd naar de pagina’s die vanuit de menubalk te bereiken zijn. Daarbij zijn de verschillende dagbeschrijvingen subpagina’s van een hoofdpagina geworden.

Een zelfde ingreep dient nog te gebeuren voor de overnachtingsmogelijkheden.

Bijgevolg is er op het bloggedeelte heel wat ruimte vrijgekomen en zal er in de nabije toekomst nog plaats vrij komen.

Bedoeling is dan ook om het bloggedeelte ook echt als bloggedeelte te gaan gebruiken, waarbij wordt meegegeven wat en wanneer aan de website is gewijzigd (zoals nu aan het gebeuren is) en waar losse impressies over voorbereiding van nieuwe tochten en korte terugblikken van voorbije tochten een plaatsje kunnen krijgen.

In afwachting dat de tochtverslagen van de tochten in september 2014 en september 2015 volledig worden uitgepend, wordt er voor die jaren nu reeds een korte beschouwing van die nog nader te beschrijven tochten gebracht.

Andere wijzigingen zijn dat nu meer en meer kaarten en hoogteprofielen van de tochten worden opgenomen, met daarbij ook links naar interactieve kaarten. Deze tochten worden namelijk uitgetekend via de website www.gpsies.com, wat vlotter werkt dan met de vroegere werkwijze via Google Earth.

Het is daarbij verheugend vast te stellen dat er ook interactie is tussen www.gpsies.com en Google Earth waarbij tochten die met www.gpsies.com zijn uitgetekend, kunnen worden geconverteerd en geëxporteerd naar formaten die ook in Google Earth kunnen worden ingeladen.

Anderzijds kunnen deze tochten ook worden geconverteerd en geëxporteerd naar formaten die door verschillende types en merken van GPS-toestellen kunnen worden gelezen. Zelf ben ik (nog) niet in het bezit van een wandel-GPS en zag ik daar tot dusver weinig toegevoegde waarde in, maar nu kan ik mij inbeelden dat zorgvuldig voorbereide en vooraf uitgetekende tochten die worden overgeladen naar de GPS, toch wel verduiveld handig kunnen zijn.

Ook al gebeurt de uitbouw van deze website met horten en stoten en vraagt het toch wel veel werk om al die toegevoegde informatie in de site in te passen, toch hoop ik dat de wijzigingen en de geleidelijke metamorfose die deze website ondergaat, worden gesmaakt.

Veel leesgenot.

Nico Callens