Maandelijks archief: augustus 2017

Enkele verdere aanpassingen aan de site

Deze website is nog in volle opbouw èn evolutie. Ondanks het feit dat deze site reeds flink wat body heeft, is er echter ook nog flink wat werk aan de winkel. Opsommen wat er nog zowel op het getouw staat, zou mij hier echter te ver leiden.

Maar de jongste dagen toch ook reeds wat aanvullingen en bijsturingen uitgevoerd:

  • Waar de pagina met actuele weersvooruitzichten tot dusver een subpagina was van de pagina met diverse info’s, is deze gepromoveerd en nu rechtstreeks terug te vinden in het hoofdmenu.
  • Om de menubalk echter overzichtelijk te houden zijn de pagina’s met een overzicht van de uitvalspunten en over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer gedegradeerd tot subpagina’s van de nieuwe hoofdpagina “bereikbaarheid“.
  • Reeds lang was een pagina aangemaakt voor een lijstje met links, doch tot dusver was dit een lege pagina gebleven. Daaraan is ondertussen verholpen. Naast enkele algemene links is er ook lijstje met links naar nederlandstalige tochtverslagen van derden.
  • Nu de mogelijkheid is om informatie van andere websites  in te bedden (to embed) in deze website, wat onder de pagina met actuele weersvooruitzichten mogelijk maakte, worden meer en meer statische kaarten met link naar de dynamische kaarten op o.m. Google Maps en GPSies.com vervangen door dynamische kaarten die vanuit de website zelf zijn te bekijken. Een aantal kaarten is op die manier reeds omgezet, maar tal van andere dienen nog te volgen.

Opnieuw mogelijkheid om reacties te plaatsen

Met de installatie van “Akismet” (keuze tussen gratis en betalend) eindelijk een oplossing gevonden voor die dagelijkse massale pogingen om (potentieel kwalijke) spam op deze website te plaatsen. En dit resulteert blijkbaar meteen in succes waardoor nu reeds mag worden besloten dat aan de kwaal verholpen is.

M.a.w.: vanaf nu staat de reactiemogelijkheid weer open en kan je mij via deze weg je opmerkingen en reacties over maken. Zelf hoef ik niet meer de aanvragen om een reactie te plaatsen, stuk voor stuk te gaan bekijken en goed of af te keuren en kan ik mij bezig houden met het modereren van de echte reacties. En dat scheelt een slok op de borrel want de eerste dag dat “Akismet” op deze site actief is, werden reeds 26 pogingen tot spam automatisch geblokkeerd.

Dat een mens dit niet eerder installeerde… Meer info: https://akismet.com/

NawoordOndertussen zijn we reeds 10 dagen verder en in die tijd werden reeds 120 pogingen tot spam automatisch geblokkeerd. Maar wat meer is: dagelijks zijn er tot 500 pogingen tot “schadelijke aanval” van deze site. Tot dusver waren deze pogingen tevergeefs maar met dezelfde software is ook deze website tegen hacken beschermd.

Wegens overvloed aan pogingen tot spam helaas geen reactiemogelijkheid

Nadat ik de redactiemogelijkheid op deze website een aantal maanden had afgesloten, heb ik die gisteren opnieuw geopend. Waarbij ik dacht dat de pogingen tot spam ondertussen zouden zijn opgedroogd, blijkt dit ijdele hoop te zijn geweest. Ondertussen waren er namelijk opnieuw 22 pogingen tot spam.

Pogingen wel te verstaan want omdat elke reactie moet worden goedgekeurd, bereiken deze reacties met spam nooit de eigenlijke website zodat de bezoekers van deze site daar geen rechtstreekse last van ondervinden.

Maar voor mezelf is het wel telkens die totaal overbodige mails (waarbij veelal met Chinese of Japanse lettertekens) uit mijn mailbox en uit de toelatingslijst van deze website verwijderen.

Tot mijn spijt moet ik dan ook opnieuw de mogelijkheid om om deze website te reageren, blokkeren.

Wie mij evenwel wil bereiken, kan dat steeds via mijn e-mailadres: voornaam.naam@skynet.be.

Waarvoor mijn verontschuldigingen,

Nico Callens