Dagelijks archief: 19 augustus 2017

Enkele verdere aanpassingen aan de site

Deze website is nog in volle opbouw èn evolutie. Ondanks het feit dat deze site reeds flink wat body heeft, is er echter ook nog flink wat werk aan de winkel. Opsommen wat er nog zowel op het getouw staat, zou mij hier echter te ver leiden.

Maar de jongste dagen toch ook reeds wat aanvullingen en bijsturingen uitgevoerd:

  • Waar de pagina met actuele weersvooruitzichten tot dusver een subpagina was van de pagina met diverse info’s, is deze gepromoveerd en nu rechtstreeks terug te vinden in het hoofdmenu.
  • Om de menubalk echter overzichtelijk te houden zijn de pagina’s met een overzicht van de uitvalspunten en over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer gedegradeerd tot subpagina’s van de nieuwe hoofdpagina “bereikbaarheid“.
  • Reeds lang was een pagina aangemaakt voor een lijstje met links, doch tot dusver was dit een lege pagina gebleven. Daaraan is ondertussen verholpen. Naast enkele algemene links is er ook lijstje met links naar nederlandstalige tochtverslagen van derden.
  • Nu de mogelijkheid is om informatie van andere websites  in te bedden (to embed) in deze website, wat onder de pagina met actuele weersvooruitzichten mogelijk maakte, worden meer en meer statische kaarten met link naar de dynamische kaarten op o.m. Google Maps en GPSies.com vervangen door dynamische kaarten die vanuit de website zelf zijn te bekijken. Een aantal kaarten is op die manier reeds omgezet, maar tal van andere dienen nog te volgen.